Logo základní školy Třebařov

Švihadlový čtyřboj - 2018


svihadliada-2018-ilustr Ve čtvrtek 25. 1. 2018 jsme se zúčastnili Švihadlového čtyřboje v Moravské Třebové v tělocvičně ZŠ ČSA.

Soutěž každoročně pořádá Dům dětí a mládeže v Moravské Třebové a je určena pro děti 1. až 3. tříd. Děti soutěžily ve čtyřech disciplínách: přeskoky snožmo, přeskoky snožmo vzad, střídnonož přednožením pravé a levé a přeskoky jednonož.

Soutěžící skákali po dobu 1 minuty v každé z disciplín a počet přeskoků se jim sčítal.
Celkem naši školu reprezentovalo sedm dětí. Na krásném třetím místě se umístil Jáchym Švec ze 3. třídy. Všem patří velká pochvala, byli šikovní. Děkujeme také paní Švecové, která s námi byla po celou dobu soutěže a pomáhala počítat.

Olga Leinveberová


Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16