Logo základní školy Třebařov

Světový den životního prostředí


svet-den-zp-2016-ilustr logo-projekt-2

„Komplexní řešení environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v ZŠ Třebařov“ 

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.03/03.0050 

V úterý 14. června si osm žáků devátého ročníku připomnělo celosvětovou ekologickou osvětu „Světový den životního prostředí“. Tradičně vyrážíme na Naučnou stezku Boršovský les. Ale letos jsme si trasu náležitě opepřili…

svet-den-zp-2016-o1 V ranních hodinách jsme si vyšlápli na vrchol Pastvisko a vyběhli 111 schodů rozhledny Pastýřky. Krásné výhledy až za obzory regionu nám byly zaslouženou odměnou.

Následoval asi pětikilometrový pochod do Boršovského lesa, hlavního cíle našeho snažení. V rámci 11 zastavení jsme si pověděli o fauně, flóře, ekologii, geologii nebo paleontologii PR Rohová a Hřebečského hřbetu, při dopoledním klidu opekli špekáčky a „nalovili“ osm chráněných mloků skvrnitých (neoficiální symbol stezky). Pod útoky klíšťat jsme si proklestili houštím cestu k vyhlídce U tety.

Téma jsme si zkompletovali návštěvou geologicko-paleontologické expozice „Barevná planeta“ v třebovském zámku.

Akce byla pořádána v rámci udržitelnosti projektu Všemi smysly na přírodu. 

fotogaleriePřipravil: p. uč. Filip Kolbábek

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16