Logo základní školy Třebařov

Světový den životního prostředí - 2017


sv-den-ziv-prostr-2017-ilustr logo-projekt-2

 

 

 

 

„Komplexní řešení environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v ZŠ Třebařov“ 

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.03/03.0050 

 

Začátek června patří již několik let vycházce deváťáků na Naučné stezce Boršovský les v rámci tematické akce „Světový den životního prostředí“.

sv-den-ziv-prostr-2017-o1 První vyučovací hodinu zabrala teoretická příprava a nezbytné poučení o bezpečnosti. Poté následoval přesun na stezku. Prošli jsme si klasická stanoviště, nechybělo populární opékání špekáčků a výhled do Moravskotřebovské kotliny.

Nepřálo nám štěstí, na stanovišti Vysoký most letos bohužel neběhal mlok skvrnitý (asi z důvodu značného tepla a sucha) a orchidej hlístník hnízdák teprve začínala růst (našli jsme dvě malé rostlinky). Žáci i tak ocenili možnost aktivního bádání živých i neživých přírodnin a celkově hodnotili tematický den za velmi zdařilý.

Akce byla pořádána v rámci udržitelnosti projektu Všemi smysly na přírodu.


fotogaleriePřipravil: p. uč. Filip Kolbábek (koordinátor EVVO)

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16