Logo základní školy Třebařov

Světový den vody 2017


sdv-2017-ilustr logo-projekt-2
 

„Komplexní řešení environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v ZŠ Třebařov“ 

 

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.03/03.0050 
Světový den vody, připadající každoročně na 22. březen, připomíná význam vody pro život a šetrné zacházení s vodními zdroji po celém světě. Letošní celosvětové téma řešilo zejména problematiku odpadních vod.

sdv-2017-o1 Třebařovští žáci 6. ročníku se k oslavám také přidali. V rámci šestihodinovky si připomněli ústřední cíle této osvětové akce.

Na žáky čekal pestrý program. Práci s interaktivní tabulí a pracovními listy vystřídala pohybovka „Nošení vody“. Následné literární dílo z prostředí pouště a oázy „Dokonči příběh“ doplnila „Pantomima“ z mořského prostředí.

Žáci hodnotili tematickou akci kladně. Padala slova jako poučné, vtipné, zábavné. Smejici se

 

Akce byla pořádána v rámci udržitelnosti projektu Všemi smysly na přírodu. 


fotogalerie

 

 

Připravil: p. uč. Filip Kolbábek

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16