Logo základní školy Třebařov

Společenský ples - 2020


spolec-ples-2020-ilustr Po lednovém Mysliveckém plese se v tělocvičně ZŠ konal v pátek 21. 2. 2020 tradiční Společenský ples. Organizován byl SRPDŠ společně se ZŠ Třebařov.K poslechu, ale hlavně k tanci hrála mohelnická skupina Menhir, o předtančení se postarala taneční (mažoretková a twirlingová) skupina Střípky působící pod DDM Moravská Třebová.

Účast sice nebyla tak velká, jak by si pořadatelé přáli, ale o to více se přítomní bavili. Mezi návštěvníky plesu nechyběli v hojném zastoupení zaměstnanci školy. Přišlo také dost bývalých žáků, v současné době studentů středních škol.

Výtěžek z plesu (36 241 Kč) putuje jako tradičně na konto SRPDŠ a bude využit ve prospěch dětí naší ZŠ. Děkujeme touto cestou ještě jednou všem dárcům za finanční i věcné příspěvky do tomboly.


Za organizátory: p.uč. B.Šrolová, členka výboru SRPDŠ

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16