Logo základní školy Třebařov

Společenský ples 2019


spol-ples-2019-ilustr V sobotu 23. 2. 2019 se opět konal tradiční Společenský ples pořádaný SRPDŠ v Třebařově. I když to zezačátku vypadalo, že hudební skupina Menhir z Mohelnice bude hrát pouze k poslechu, nakonec se přítomní pustili do víru tance a vydrželi až do pozdních nočních hodin.

Součástí programu bylo i zajímavé vystoupení děvčat ze skupiny CC Lochi Moravská Třebová.
Poděkovat bychom chtěli všem, kteří přispěli finančními nebo věcnými dary do malé, ale především do velké tomboly. Nemalé díky patří rodičům (ve velké míře rychnovským), pedagogům a všem ostatním, kteří pomohli s organizací plesu.

Výtěžek (36 143 Kč) poputuje opět na účet SRPDŠ a budou z něho financovány různé aktivity dětí naší školy.
Těšíme se na shledanou, opět s hudební skupinou Menhir, zase za rok v sobotu 22. 2. 2020.

fotogalerie
Za organizátory: p. uč. B. Šrolová, členka výboru SRPDŠ v Třebařově

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16