Logo základní školy Třebařov

Společenský ples 2017


plesi-2017-ilustr V březnu se opět konal tradiční Společenský ples pořádaný SRPDŠ v Třebařově. K poslechu a především k tanci hrála již osvědčená skupina Epicentrum z Jevíčka.

Součástí programu bylo i skvělé vystoupení žichlínských hasiček, díky němuž jsme se vrátili zhruba do 80. let minulého století. Připomněli jsme si třeba zpěvačku Tinu Turner nebo skvěle ztvárněnou skupinu Boney M.

plesi-2017-o1 Poděkovat bychom chtěli všem, kteří přispěli finančními nebo věcnými dary do malé, ale především do bohaté velké tomboly. Nemalé díky patří rodičům a pedagogům, kteří pomohli s vlastní organizací plesu. Zvláštní poděkování putuje k panu Zdeňku Novotnému za uvaření guláše z divočiny. Jen se po něm „zaprášilo“. Vážíme si i pomoci našich seniorek – paní Šrámkové a Práčkové, které se ujaly nevděčné funkce šatnářek.

Výtěžek (po odečtení všech nákladů) 27 465,– Kč poputuje opět na účet SRPDŠ a budou z něho financovány různé aktivity dětí naší školy.

Další Společenský ples nás čeká 3. 3. 2018. Touto cestou jste na něho již nyní zváni.

fotogaleriePřipravila: členka výboru SRPDŠ p.uč. B. Šrolová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16