Logo základní školy Třebařov

Soutěž o nejkrásnějšího Podzimníčka


nejkr-podz-2016-ilustr Školní časopis Bystřílek vyhlásil soutěž o nejkrásnějšího podzimního skřítka. Děti přinesly krásných 18 Podzimníčků, kteří byli vyrobeni převážně z přírodních materiálů.

Při tvorbě soutěžící využili nejen tradiční dýně a kaštany, ale i řepu, slunečnici nebo houbu. Porota složená ze zaměstnanců školy měla opravdu těžký úkol, ale nakonec vybrala tři nejhezčí.

Na třetím místě se umístil Honzík Zobač, druhá příčka patřila Martinu Krmelovi a první místo získal František Krmela. Sladkou odměnu dostali všichni zúčastnění a pro vítěze byly připraveny hodnotné ceny.

Výstavku Podzimníčků si můžete prohlédnout ve vestibulu naší školy do 25. října.

Olga Knápková, Marta Přidalová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16