Logo základní školy Třebařov

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu - 2017


vanoc-strom-2017-ilustr Kulturní komise OÚ Třebařov a ZŠ a MŠ Třebařov připravily na pátek 8. 12. 2017 adventní akci plnou zajímavých aktivit. Krátce po 15 hodině vystoupili žáci a jejich pedagogové ze ZUŠ Moravská Třebová …

vanoc-strom-2017-o1 … s programem vánočních písní, hrou na flétnu, kytary a klavír. Hned poté zarecitovaly děti z 1. a 3. třídy naší školy několik vánočně – zimních básniček , zástupci 2. stupně zazpívali píseň Dády Patrasové O Vánocích a toto vystoupení bylo zakončeno sborovou písní Vánoční v podání žáků 1. i 2. stupně.

Přítomní si posléze mohli prohlédnout vánoční výstavu tvořenou převážně výrobky našich žáků z pracovních činností , výtvarných výchov a vánočních dílen. Všichni se také mohli zapojit do hlasování o nejhezčí výrobek anděla, svícnu nebo stromečku. Soutěž vyhlásil školní časopis Bystřílek.

vanoc-strom-2017-o2 Děti, ale i dospělí si v Ježíškově poště mohli napsat přání pro sebe či své blízké. Ze všech odevzdaných dopisů se vylosovalo pět, jejichž autoři dostali milé předvánoční překvapení v podobě plyšáka, knihy nebo společenské hry. V jídelně, kde se pošta nacházela, se mohli zájemci občerstvit teplým čajem, ale především výbornými koláčky 
(sponzorský dar manželů Mažáriových z Třebařova) a různým cukrovím od babiček z Rychnova. Za to jim všem moc děkujeme.

Možnost zakoupit si další dobroty nebo dárečky pro své blízké k nadcházejícím Vánocům, byla ve stáncích zajištěných Petrou Koutnou z Krasíkova a paní Hermanovou z Třebařova. Jim děkujeme za ochotu a vstřícnost.

Malým překvapením byla pyrotechnická show ze světelných fontánek připravená panem Drahošem z Koruny. Na závěr se po společném odpočítávání rozsvítil obecní vánoční strom a všichni jsme se s přáním krásně prožitých vánočních svátků pomalu rozcházeli do tepla svých domovů.


fotogaleriePřipravily: paní učitelky M. Přidalová a B. Šrolová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16