Logo základní školy Třebařov

Slavnostní den prvňáčků


sl-den-prv-2016-ilustr  Uvítacím slovem pana ředitele Petra Šrola a symbolickým odemknutím školy začal pro naše nové žáky školní rok.

sl-den-prv-2016-o1
  sl-den-prv-2016-o2

Po vstupu do školy si děti za pomoci rodičů našly své šatnové skříňky, ve kterých na ně čekaly drobné dárečky.


Ve třídě k žákům promluvili starosta Třebařova pan Josef Švichký a místostarostka Rychnova na Moravě paní Hana Šmídová.

Pak už děti jednotlivě přistupovaly k tabuli, kde byly pasovány na školáky a zvonkem si odstartovaly první rok ve škole.
Celý učitelský sbor přeje našim prvňáčkům hodně štěstí a úspěchů!  Renata Nečasová – třídní učitelka

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16