Logo základní školy Třebařov

Slavnost světýlek - MŠ - 2017


slavnost-svet-ms-2017-ilustr Již od rána 25.10. se celá školka připravovala na večerní Slavnost světýlek. Děti v dopoledních hodinách za pomoci učitelek tvořily svícny, které …

slavnost-svet-ms-2017-o1 … zdobily ubrouskovou technikou a barvami. V odpoledních hodinách děti dlabaly dýně.
Zahájení Slavnosti světýlek bylo v 17:45 lampionovým průvodem, který byl zakončen před školkou osvětlenou svícny a dýněmi. Na děti čekal skřítek Podzimníček, který dětem kladl záludné otázky týkající se podzimního období. Děti mu zazpívaly písničku Pod dubem, za dubem a za odměnu skřítek Podzimníček pozval děti s rodiči na podzimní tvoření do školky. Akce se vydařila.

Děkujeme paní Vičarové za pomoc při organizaci a rodičům za přinesené občerstvení.

fotogaleriePetra Krönerová a Olga Knápková

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16