Logo základní školy Třebařov

Sběr papíru 2018


sber-papiru-2018-ilustr Letos v dubnu, u příležitosti Dne Země, proběhl opět sběr papíru. Byl určený nejen pro žáky a zaměstnance naší školy, …

… ale také pro veřejnost. Hlavní organizaci měl na starosti pan ředitel P. Šrol. Za vydatné pomoci žáků VIII. třídy se nakonec podařilo do 2 kontejnerů naložit 5,8 tun vykoupeného papíru. Ten byl poté odvezen do sběrny v Letovicích.

Připravila: Mgr. Barbora Šrolová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16