Logo základní školy Třebařov

Rodičovské kavárny


info-nah MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. Vás zve na „Rodičovské kavárny“. Bližší informace o místě konání a programu získáte na webových stránkách www.mapmtj.cz.Jedná se o tyto akce:

3. 10. 2019 – Kyberšikana a kybergrooming, Kpt. Bc. Pavel Schweiner
25. 11. 2019 – Hrozí lidstvu digitální demence? MUDr. Martin Jan Stránský
9. 12. 2019 – 16 maličkostí, na které bychom při výchově neměli zapomenout, Mgr. Jiří Halda
7. 1. 2020 – Rodina a finance, PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.
8. 4. 2020 – Vzájemná spolupráce asistenta pedagoga a rodičů dítěte, Mgr. Lenka Bínová
22. 6. 2020 – Každé dítě má na něco talent, jen objevit na co…, Mgr. Jiří Halda
Z organizačních důvodů je třeba se na každou akci přihlásit přes formulář na webových stránkách přímo u akce, popřípadě přes email map@masmtj.cz.

Připravila: Alena Kolomá

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16