Logo základní školy Třebařov

Ředitel ZŠ a MŠ Třebařov, okres Svitavy


info-nah … v návaznosti na rozhodnutí vlády České republiky ruší od středy 11. 3. 2020 do odvolání výuku – včetně školní družiny (opatření souvisí se šířením koronaviru).Žáci nemají nárok na dotovaný oběd, který jim je tímto od středy 11. 3. 2020 hromadně odhlášen.
Sledujte další informace na našich stránkách, budeme je průběžně aktualizovat dle vývoje situace.

Provoz mateřské školy se dle doporučení MŠMT a po projednání se zřizovatelem od 16.3.2020 omezuje. MŠ bude otevřena pouze pro děti pracujících rodičů (další informace naleznete v sekci mateřské školy). Školní jídelna vaří pro MŠ a cizí strávníky.

Od 17.3. bude MŠ z důvodu šíření koronaviru do odvolání uzavřena 

( projednáno se zřizovatelem).

 

Mgr. Petr Šrol, ředitel školy
Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16