Logo základní školy Třebařov

Projektový den Zdraví - 4. tř


den-zdrav-4tr-2017-ilustr Během dne rozděleného do několika bloků si děti připomněly, jak je zdraví důležité, a že by si jej měl každý chránit. Při plnění různých úkolů se dozvěděly, že zdraví úzce souvisí …

den-zdrav-4tr-2017-o1 … se správnou hygienou, stravou a pohybem, jak je důležitá duševní pohoda a vyrovnanost.
Velice přínosná byla domácí příprava každého žáka – referát na vybrané ovoce či zeleninu spojený s ochutnávkou. Součástí projektu byla také beseda zaměřená na prevenci v rámci výukového programu Zdravé zuby.
Každý se s chutí zapojil i do posledního úkolu – přípravy vločkového koláče s jablky.
Projektový den byl pro děti velice zajímavý.

fotogaleriePřipravila p. uč. Marcela Maděrová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16