Logo základní školy Třebařov

Projektový den Máme rádi pohádky ve čtvrté třídě


mame-radi-pohadky-2017-ilustr ,,Pohádek není nikdy dost.“ řekl Jan Werich, právě proto se čtvrťáci vypravili do světa plného nadpřirozených bytostí a kouzelných předmětů.

Děti ve skupinách plnily úkoly, při nichž si ověřily znalosti pohádek i jejich tvůrců, pracovaly s textem vybraných pohádek, procvičily si čtení s porozuměním i dramatizaci, popisovaly pohádkové postavy a dokonce tvořily na vylosované téma i svou vlastní pohádku, kterou prezentovaly před ostatními. Ve třídě se také uskutečnila výstavka pohádkových knížek i výtvarných prací na téma Nadpřirozená bytost v jednotlivých předmětech.

I když nás pohádka provází od malinka, tento projekt všechny určitě obohatil.

Připravila p. uč. Marcela Maděrová


Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16