Logo základní školy Třebařov

Projektové vyučování nazvané Čertovské učení.


cert-uceni-2015-ilustr V pátek 4. prosince proběhlo ve 2. třídě projektové vyučování nazvané Čertovské učení.

Děti se přestrojily za čerty, načernily se kousky uhlíku, jiné se ve třídě objevily v andělském rouchu. A začalo vyučování…
cert-uceni-2015-o1 cert-uceni-2015-o2Ve výuce během projektového dne šlo o propojení jazyka s dalšími oblastmi, které podporují upevnění vědomostí, dovedností a poznatků, učení je tedy prožitkem.
Hlavním cílem bylo seznámení s lidovými tradicemi a obyčeji. Důležitá byla i práce ve skupinách – umět se prosadit, podřídit, spolupracovat, respektovat druhé.
Překvapením byl příchod Mikuláše.


Projekt se velice vydařil.

fotogalerie

 

 

p. uč. Marcela Maděrová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16