Logo základní školy Třebařov

Čertovské učení v 1. třídě.


cert-uceni-2019-ilustr V pátek 6. prosince proběhlo v první třídě projektové vyučování nazvané Čertovské učení.Děti se přestrojily za čerty, načernily se kousky uhlíku, jiné se ve třídě objevily v andělském rouchu. A začalo vyučování…

Hlavním cílem bylo seznámení s lidovými tradicemi a obyčeji. Důležitá byla i práce ve skupinách – umět se prosadit, podřídit, spolupracovat, respektovat druhé.

Projekt se velice vydařil.

Připravila p. uč. Marcela Maděrová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16