Logo základní školy Třebařov

Projekt – Hrady a zámky ČR


proj-hrady-zamky-2017-ilustr V rámci výuky občanské výchovy proběhl v 7. třídě projekt věnovaný našim hradům a zámkům. Žáci si nejprve vybrali jeden z českých či moravských objektů, poté si samostatně vyhledali informace o historii a zajímavosti týkající se  interiéru, nádvoří, zámecké zahrady, případně jiných částí.

Následně proběhla prezentace, jejíž obrazovou část měli připravenou na interaktivní tabuli .  Žáci se při ní vžili do role průvodců a „návštěvníky“ (své spolužáky)  seznámili mimo jiné s tím, ve které části naší země se hrad či zámek nachází, zda se tam točil nějaký film nebo  pohádka apod. Občas zazněly velmi zajímavé a méně známé informace. Dobře mohli  žáci při tomto projektu využít  svoji slovní zásobu a bohatou fantazii (při popisování  jednotlivých místností).

Někteří sedmáci vystupovali naprosto sebejistě, takže by se v roli průvodce velice dobře osvědčili.

Připravila: p. uč. B.  Šrolová


Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16