Logo základní školy Třebařov

Probíhá plavecký výcvik


plav-vycvik-3-2017-ilustr Plavání patří k základním lidským dovednostem. Proto má naše základní škola ve svém vzdělávacím programu i plavecký výcvik

Žáci 2., 3. a 4. třídy (a také děti z mateřské školy) začali 20. dubna 2017 navštěvovat plavecký bazén v Mohelnici. Výuka probíhá každý čtvrtek v rozsahu deseti dvouhodinových lekcí.

Řada žáků se s vodou teprve seznamuje a pomalu k ní získává kladný vztah. Jiní už mají plavecký výcvik za sebou v minulých letech. Zdokonalují se v technice plavání a odstraňují plavecké chyby. Modernizovaný plavecký bazén vytváří i příznivé prostředí pro výuku našich žáků.

Popřejme dětem, ať si plavecký výcvik úspěšně užijí!

Připravil:Pavel Kosina

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16