Logo základní školy Třebařov

VÝUKA OD 4. 1. 2021


info-nah Vážení rodiče, od 4. 1. se budou prezenčně vzdělávat jen žáci 1. a 2. ročníku:• Školní družina bude fungovat v plném rozsahu. Ráno od 6.30 do 8.00 a odpoledne je provoz školní družiny do 16.00 hod. Pro zachování homogenních skupin bude ŠD oddělení A (paní vychovatelka Olga Knápková) určena pro žáky první třídy, ŠD oddělení B (paní vychovatelky Lucie Dušková a Olga Leinveberová) určena pro žáky druhé třídy.

• Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (děti budou mít s sebou vždy jednu náhradní roušku). Roušku nelze nahradit štítem.

• Zpěv a sportovní činnosti jsou při vzdělávání zakázány.

• Doporučen je pobyt na čerstvém vzduchu, proto dejte dětem vhodné oblečení a obuv.

• Nebudou probíhat žádné kroužky.

Žáci 3. – 9. ročníku přechází na povinnou distanční výuku (rozvrh hodin je zveřejněn v učebně – přihlášení).


Všichni žáci mají nárok na dotovaný oběd. Vydávání obědů do jídlonosičů bude od 12:00 do 13:00 hod. Máte-li zájem o odebírání obědů, volejte vedoucí stravování paní Kozákovou 603 152 635.

Ke stažení: Informace – výuka od 4.1. 2021
 


Připravila: Alena Kolomá

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16