Logo základní školy Třebařov

Přírodovědný Klokan


kolan-ilustrPřírodovědná fakulta UP Olomouc již mnoho let pořádá znalostní a vědomostní soutěž „Přírodovědný Klokan“.

Naši osmáci a deváťáci se tohoto klání zúčastnili také, odpovídali na testové otázky v kategorii kadet.

Soutěž se zaměřuje na učivo z matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu. Prověřuje faktické znalosti, nabádá žáka k rozvoji kritického myšlení a předkládá logické úlohy.

Do letošního školního kola se zapojilo celkem 24 žáků. Nejvíce bodů získal a první místo obsadil Daniel Olos, na druhé příčce skončila Petra Přikrylová a o třetí místo se podělili František Perchlik a Markéta Macková .

Žákům děkujeme za účast, nejlepší obdrží diplom. Celkové výsledky jsou umístěny na nástěnce vedle ředitelny školy.

 

Připravil: p. uč. Filip Kolbábek

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16