Logo základní školy Třebařov

Příměstský tábor 2018


tabor-den-4-2018-037 I letos se o letních prázdninách konal příměstský tábor. Účastnilo se ho 40 dětí převážně z třebařovské školy. Téma „Pomáhat a chránit“ není jen motto Policie ČR, ale skrývá v sobě i několik oblastí, kde mohou lidé pomáhat a něco či někoho chránit.My jsme se zaměřili především na naše seniory, ochranu přírody a kulturních památek a samozřejmě na policii a hasiče.
Celý týden byl naplněný spoustou aktivit a vzhledem k velmi teplému počasí i častou návštěvou bazénu u mateřské školy.
pondělí hrály děti různě zaměřené hry, tvořily myšlenkové mapy, zdobily si táborová trička. 
Úterý patřilo aktivitám s policejními složkami. Ze Svitav přijela dopravní policie a z Moravské Třebové pořádková policie. Viděli jsme ukázku jejich činnosti, děti si mohly vyzkoušet části výstroje a výzbroje, besedovalo se. Odpoledne jsme se přesunuli k třebařovské hasičské zbrojnici. Tady si děti zařádily v pěně, kterou jim připravili hasiči ze Starého Města. 
Na první celodenní výlet jsme vyrazili ve středu. Nejprve jsme navštívili Muzeum hraček v Litomyšli. Poté jsme se si prošli okolí litomyšlského zámku, vstoupili jsme do historického bludiště a v Klášterních zahradách jsme se občerstvili výbornou zmrzlinou. Cesta autobusem pokračovala do Záchranné stanice Pasíčka. Jejím posláním je záchrana zvířat z volné přírody na území Pardubického kraje. My jsme chtěli alespoň trochu pomoci, proto jsme dovezli spoustu krmení, hygienických potřeb a dalších důležitých věcí. 
Aktivní a tvořivý den jsme prožili ve čtvrtek s našimi seniorkami – paní I. Šrámkovou, B. Rotterovou a B. Hermanovou. Ty nás nejen naučily něčemu ze svého umění, ale také si s námi povídaly „o životě“. Oživením tohoto dne byla i zajímavá hra „Co na to Češi“. Její televizní podoba je vysílána na TV Nova. 
Závěr týdne patřil návštěvě kina v Galerii Šantovka v Olomouci, kde jsme zhlédli film Úžasňákovi 2, který se nám tematicky velmi hodil do táborového programu. Odpoledne si pak děti zahrály několik her v Laser aréně. Po nezbytných nákupech jsme se vydali vlakem domů.
Poděkovat bychom chtěli všem, kteří se na zdárné realizaci letošního tábora podíleli a samozřejmě obecním úřadům Třebařov, Rychnov a Koruna za finanční příspěvky.


Vedoucí tábora: paní učitelky B. Šrolová, M. Přidalová , A. Kolomá

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16