Logo základní školy Třebařov

Příměstské tábory 2021 při ZŠ Třebařov


letak-prim-let-tab-2021-ilustr V srpnu by se měly uskutečnit při ZŠ Třebařov příměstské tábory. Informace a kontaktní údaje získáte v letáku, který je součástí tohoto článku. 

letak-prim-let-tab-2021

Pochopitelně se budeme řídit aktuální epidemiologickou situací, která bude o letních prázdninách. 

Kapacita táborů je omezená. Nahlaste svoje děti do 30. dubna 2021.
 

paní učitelky A. Kolomá, M. Přidalová, B. Šrolová 
 

leták

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16