Logo základní školy Třebařov

Preventivní programy v I., II., III. a VI. třídě


prev-progfr-2-2020-ilustr Ve druhé polovině ledna roku 2020 se uskutečnily další preventivní programy. Opět nás navštívily pracovnice PPP Ústí nad Orlicí. V I., II. a III. třídě proběhl program Stonožka, … … jehož cílem bylo posílit vzájemné vztahy, naučit se komunikovat, naslouchat a spolupracovat v menších skupinkách i v celé třídě.

Šesťáci absolvovali program Kybersvět. Seznámili se s problematikou kyberšikany, vlivem internetu a s možným nebezpečím na sociálních sítích.

Vše probíhalo v příjemné atmosféře (v tříhodinových blocích) formou skupinové práce. Spokojenost žáků i přítomných pedagogů svědčí o tom, že programy splnily svůj cíl.

fotogalerieMetodička prevence: p. uč. B. Šrolová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16