Logo základní školy Třebařov

Preventivní programy - 5., 8. a 9. třída


prev-progrr-2017-ilustr V úterý 4. 4. 2017 se uskutečnily další tříhodinové preventivní programy pod vedením pracovníků PPP Ústí nad Orlicí.

prev-progrr-2017-o1 V. třída absolvovala program s názvem Krok za krokem, který byl zaměřený na prevenci rizikového chování. Cílem bylo vést kolektiv k toleranci druhých, respektování se, ale zároveň k uvědomění si vlastní jedinečnosti. Prostřednictvím interaktivních technik došlo i ke zmapování vzájemných sociálních vztahů v kolektivu. Paní učitelka L.Dosedělová  byla při tomto programu „pozorovatelkou“ a získala tak cenné informace o svých žácích, které lze využít v další společné práci.

Pro VIII. a IX. třídu byl připraven program všeobecné primární prevence Romeo, Julie…tma, který se věnoval tématu partnerství a sexu. Žáci se seznámili se základními pojmy z těchto oblastí, charakterizovali partnerské vztahy.  Zahrnuta byla i problematika antikoncepce a bezpečného sexu. Program si též kladl za cíl upozornit na případná rizika v podobě sexuálně přenosných nemocí. Pracovalo se převážně skupinovou formou, osmáci a deváťáci nebyli do uvedených témat nuceni. Třídní učitelé (p. uč. F. Kolbábek – VIII. třída a p. uč. B.Šrolová – IX. třída) se stali aktivními účastníky programu.

fotogaleriePřipravila: metodička prevence p. uč. B. Šrolová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16