Logo základní školy Třebařov

Preventivní program Stonožka


program-stonoz-2017-ilustr Počínaje čtvrtkem 9. 2. 2017 začala na naší škole série preventivních programů. Ve spolupráci s PPP Ústí nad Orlicí je připraveno celkem devět setkání s pracovníky poradny.

Jako první se do programu s názvem Stonožka, který je zaměřený hlavně na prevenci rizikového chování, především na vrstevnické vztahy, zapojili žáci IV. třídy.
program-stonoz-2017-o1 Cílem bylo, aby se děti, jinou formou než ve škole, seznámily se svými spolužáky a spolupracovaly mezi sebou. Děti vyjadřovaly své pocity pomocí pantomimy, psaly o sobě dvě věty pravdivé a jednu nepravdivou, vytvořily společně strom poznání, zaskákaly si do pomyslného rybníka, měly překonat imaginární most nad propastí atd.  Vždy byla důležitá vzájemná spolupráce a společný postup při splnění úkolu.
Program, který vedla Mgr. Monika Chalupníková, byl připraven na tři vyučovací hodiny. Ty dětem utekly jako voda. Zejména také proto, že se aktivity dětem líbily a všichni se do nich aktivně zapojovali.
Prostřednictvím takovýchto interaktivních technik dochází i ke zmapování vzájemných sociálních vztahů v kolektivu. Díky nim je možné upozornit na případná rizika v kolektivu.

Další programy budou realizovány 4. 4. 2017 a zúčastní se jich I., V., VIII. a IX. třída. Na ostatní čekají 5. 5. 2017. Věříme, že budou žáky přijaty stejně pozitivně, jako ve IV. třídě.

 

fotogalerie

 

 

Připravil: p. uč. P. Kosina, metodička prevence p. uč. B. Šrolová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16