Logo základní školy Třebařov

Preventivní program pro IX. třídu – partnerství a vztahy


prev-progr-9-tr-2021-ilustr Ve středu 26. 5. 2021 absolvovali deváťáci tříhodinový preventivní program z PPP Ústí nad Orlicí.Měl název Romeo, Julie…partnerství a stěžejním tématem bylo partnerství a vztahy. Celá třída se do společné práce aktivně zapojila a bylo vidět, že je jednotlivá témata zaujala a bavilo je o nich přemýšlet i mluvit. To, že měli možnost slyšet názory svých vrstevníků, bylo pro ně určitě velkým přínosem.


Pro IX. třídu je ještě připraven navazující program s tématem Romeo, Julie,…sex, který se uskuteční za 3 týdny.

 

 Fotografie: Preventivní program pro IX. třídu – partnerství a vztahy

 

Připravila: třídní učitelka a metodička prevence B. Šrolová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16