Logo základní školy Třebařov

Pravěký den ve 4. třídě


prav-den-4-tr-2017-ilustr Pravěk je téma životu a zkušenostem dětí velmi vzdálené, ale zároveň lákavé. Cílem bylo seznámit se s životem našich předků v tomto období.

Děti se na tento den velmi dobře připravily. Děvčata přišla jako pravěké ženy okrášlené zajímavými náhrdelníky i náramky z kostí, z chlapců byli pravěcí lovci připraveni využít vlastnoručně vyrobené zbraně.
Poznatky a zajímavosti z doby lovců mamutů, jejich způsob obživy a boje o každodenní přežití v době ledové, obohatily čtvrťáky ve všech vyučovacích předmětech.
Také děti ve skupinkách vymýšlely pro a proti, jaké by bylo pozvat pračlověka k nám do současnosti. Nakonec proběhlo setkání pračlověka s moderním předmětem – improvizace ve dvojicích.
Všichni spolupracovali a i díky dramatické výchově si výuku opravdu užili.

Připravila p. uč. Marcela Maděrová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16