Logo základní školy Třebařov

Poznávání přírody 2019


pozn-prirody-2019-ilustr Minulý týden ve čtvrtek proběhla soutěž v DDM Maják Moravská Třebová Poznávání přírody. Děti určovaly 40 druhů rostlin a živočichů.Většina exemplářů byla nasbírána a nachytána těsně před soutěží ve volné přírodě, děti si tak měly možnost prozkoumat různé živočichy i rostliny naživo. V kategorii 4. třída naši školu reprezentovali tři žáci a všichni se umístili na prvních třech pozicích. Na 1. místě Maruška Fojtíková s 61 body, na 2. místě František Krmela se 60 body a na 3. místě Leontýna Svobodová s 59 body. Všem patří veliká gratulace a díky za krásnou reprezentaci naší školy.

Olga Leinveberová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16