Logo základní školy Třebařov

Poslední zvonění - 2016


posl-zvoneni-2016-ilustr Poslední školní den 30. 6. 2016 nezačínal stejně jako ty předchozí. Ve škole nezvonilo, žáci nosili dárečky a květiny pro své učitele a po 20 minutách odcházeli s vysvědčením ze třídy a tešili se na prázdniny.

posl-zvoneni-2016-o1 Všichni, kromě deváťáků. Ti se chystali před školou na slavnostní ukončení své devítileté školní docházky. Děvčata měla krásné šaty a chlapcům to v kvádrech také moc slušelo. V 9 hodin vše začalo. Za hojné účasti rodičů, prarodičů, bývalých žáků, současných i bývalých učitelů a dalších přítomných začala tradiční slavnost Poslední zvonění. Třídní učitelka Lucie Dosedělová předala deváťákům vysvědčení a pamětní list. Dále pak pan ředitel Petr Šrol, pan starosta Třebařova Josef Švichký a paní místostarostka Rychnova Hana Šmídová jim dali pěkné dárky na památku, aby rádi vzpomínali na dobu strávenou na naší základní škole. Paní učitelka Šrolová seznámila všechny přítomné s tím, kam povedou další kroky našich bývalých žáků.

Ale nebyl to velký den jen pro devátou třídu, ale i pro předškoláčky. Deváťáci je přivedli před školu, popřáli jim hodně štěstí a předali zlaté klíčky, které jim v září symbolicky otevřou dveře do jejich první třídy.
Při dojemném proslovu poděkovali zástupci IX.třídy Markéta Macková a František Perchlik všem za léta strávená na škole, někdy příjemná, někdy méně. Budoucí i bývalí školáci se poté rozloučili se všemi společnou písničkou s názvem Abeceda.
Nakonec pan ředitel zazvonil na zvonec a oficiálně ukončil nejen školní rok 2015/2016, ale i pobyt deváťáků na  naší základní škole.
Všem jim přejeme hodně štěstí, úspěchů, spoustu nových dobrých kamarádů a hodných učitelů. A hlavně, ať rádi vzpomínají i na ty bývalé.
 
fotogalerie

 

 

Připravila: p. uč. L. Dosedělová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16