Logo základní školy Třebařov

POSLEDNÍ ZVONĚNÍ - ZŠ


posl-zvonen-zs-2019-ilustr Na jedné straně radost z nadcházejících prázdnin, na straně druhé smutek z loučení a uzavření jedné životní kapitoly. Takové pocity se asi mísily v hlavách deváťáků na Posledním zvonění.Na tuto tradiční akci jsme se sešli 28. 6. v 9 hodin před školou. Při slavnostním předávání vysvědčení žákům deváté třídy jsme se dozvěděli, na jaké střední škole budou od příštího školního roku studovat. Spolu s vysvědčením dostali na památku dárky od ZŠ Třebařov, SRPDŠ a obcí Třebařov, Rychnov na Moravě a Koruna.

Následovalo zapisování do „Knihy cti“. Z každé třídy byl vybrán zástupce, který měl tu čest podepsat se do této knihy. Oceněni byli také žáci, kteří v tomto školním roce úspěšně reprezentovali školu v okresních, krajských a republikových soutěžích.
Nakonec si deváťáci přivedli budoucí školáky, aby jim předali symbolické klíče od školy. Paní učitelky z mateřské školy se s předškoláky rozloučily a na památku jim věnovaly dárečky.

Konec školního roku 2018/2019 odzvonil pan ředitel Petr Šrol a tím oficiálně začaly letošní prázdniny.
Děkujeme SRPDŠ Třebařov, obcím Třebařov, Rychnov na Moravě a Koruna za krásné dárky. Velmi si vážíme přítomnosti pana starosty Třebařova Josefa Švichkého a paní místostarostky Rychnova na Moravě Hany Šmídové na naší slavnosti.

Osobně chci poděkovat také mým deváťákům za krásné dárečky. Přeji vám mnoho štěstí v životě. Opravdu se mi po vás bude stýskat.
 
 
 
 
 
 

Připravila: Alena Kolomá
Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16