Logo základní školy Třebařov

Poslední zvonění IX. třídy


posl-zvoneni-2021-ilustr Ve středu 30. 6. 2021 proběhla jedna z mála tradičních akcí v letošním školním roce – Poslední zvonění žáků IX. třídy.Zúčastnili se ho rodinní příslušníci, žáci z ostatních tříd, současní i bývalí učitelé a zaměstnanci školy. Za obec Třebařov přijal pozvání starosta pan Josef Švichký, který společně s ředitelem školy panem Petrem Šrolem a zástupkyní pro 2. stupeň paní učitelkou Alenou Kolomou předali vycházejícím deváťákům vysvědčení, pamětní list a několik dárků na památku.

Vzhledem ke covidové situaci  bylo nutno Poslední zvonění pro letošní rok malinko upravit, a proto proběhlo bez malých předškoláků. Nicméně  o tradiční zlatý klíček nebyli ochuzeni, protože deváťáci navštívili MŠ již v předchozích dnech u příležitosti pasování předškoláků na školáky. A tam jim klíček spolu s malou pozorností předali.

Vše ostatní ovšem zůstalo. Zápisy do Knihy cti, poděkování IX. třídy, písnička, „šerpování“ ABSOLVENTŮ 2021 třídní učitelkou paní Barborou Šrolovou, … Nově byly vypuštěny balonky se vzkazy a přáními.

Na závěr pan ředitel naposledy zazvonil a tím ukončil letošní netradiční (covidový) školní rok. Byl náročný, ale co se týká školní práce, myslíme, že jsme ho všichni (učitelé, děti, rodiče) zvládli velmi dobře a se ctí.

Všem děkujeme za účast na Posledním zvonění. Užijte si zasloužené prázdniny a dovolené.

Mým deváťákům přeji šťastné vykročení do dalšího života.

 

Na shledanou ve školním roce 2021 – 2022.


         

Připravila: třídní učitelka B. Šrolová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16