Logo základní školy Třebařov

Poslední zvonění - 2018


posl-zvon-2018-ilustr Tradiční loučení s žáky devátého ročníku proběhlo slavnostně a dojemně. Deváťáci se rozloučili se školou, učiteli, spolužáky a dalšími.

posl-zvon-2018-o1 Předali zlaté klíčky svým nejmladším následovníkům, s kterými si také zazpívali. Dostali vysvědčení, dárky a šerpy.

Mísila se v nich nervozita se smutkem a očekáváním, došlo i na slzy. Nakonec předali symbolický klíč od školy a pan ředitel posledním zvoněním uzavřel školní rok 2017/2018.

fotogaleriePřipravil: p. uč. Filip Kolbábek

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16