Logo základní školy Třebařov

Poslední zvonění 2017


zs-posl-zvon-2017-ilustr V pátek 30. 6. 2017 se uskutečnila závěrečná tradiční akce školního roku – Poslední zvonění žáků IX. třídy. Pozvání přijali nejen rodinní příslušníci, ale i bývalí učitelé a zaměstnanci školy, s nimiž se deváťáci během své školní docházky potkávali.

zs-posl-zvon-2017-o1 Za obec Třebařov se zúčastnil také starosta pan Josef Švichký a za obec Rychnov na Moravě místostarostka paní Hana Šmídová. Ti společně s ředitelem školy panem Petrem Šrolem a třídní učitelkou paní Barborou Šrolovou předali žákům vysvědčení, pamětní listy a několik dárků na památku.

Součástí slavnosti byl i zápis oceněných žáků z I. – IX. třídy do Knihy cti za školní rok 2016/2017, předání symbolických klíčů od školy budoucím prvňáčkům, společná písnička deváťáků a předškoláků, šerpování absolventů základní školy za rok 2017. Zcela novým prvkem Posledního zvonění bylo vypuštění deseti holubů za zvuku písně Holubí dům. Toto mělo symbolizovat rozlet žáků IX. třídy do života a hledání jejich místa ve světě.

zs-posl-zvon-2017-o2 Poděkování patří na závěr všem, kteří přijali pozvání a zúčastnili se Posledního zvonění, manželům Studnařovým za zapůjčení holubů (podle informací se všichni v pořádku vrátili domů) a paní učitelce Aleně Kolomé za zdařilé premiérové moderování slavnosti.

Osobně bych chtěla ještě jednou poděkovat svým deváťákům za pěkný dárek a krásná slova, která mi opět dodala energii do další pedagogické práce. Jim přeji šťastné a úspěšné vykročení do nového života.

 

 

fotogalerie

 

 

Třídní učitelka B. Šrolová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16