Logo základní školy Třebařov

Poruchy příjmu potravy


poruch-prij-potr-2016-ilustr Lektoři společnosti EDUteam začali organizovat ve spolupráci s Miss Junior ČR sérii přednášek na téma Poruchy příjmu potravy.

Porucha příjmu potravy je psychická nemoc, která postihuje zejména dospívající dívky, nevyhýbá se však ani chlapcům a dospělým lidem. Jde o onemocnění, které je možné vyléčit, je zde ale zapotřebí včasné odhalení problému a aktivní pomoc postiženému.

Tuto přednášku absolvovali v úterý 4. 10. 2016  žáci 8. a 9. třídy naší základní školy. Seznámili se nejen s nejznámějšími poruchami příjmu potravy, kterými jsou mentální anorexie a bulimie, ale třeba i s pojmy bazální metabolismus, BMI (index tělesné hmotnosti), …

Přednáška, která trvala necelou hodinu, byla obohacena i fotografiemi a videi na dané téma. Žáci si z ní odnesli nejen dostatek informací, ale i podnětů k přemýšlení.

 

Připravila:p. uč. B. Šrolová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16