Logo základní školy Třebařov

Podzimní projektový den


podz-proj-den-2019-ilustr Žáci první třídy si poprvé vyzkoušeli netradiční výuku formou projektového vyučování. Tématem bylo právě probíhající roční období – podzim.Děti se snažily spolupracovat ve skupinkách a řešit zadané úkoly z českého jazyka, matematiky i prvouky. Ve výtvarné výchově vytvářely obrázky z otisků listů. V závěru projektového dne se naučily tancovat mazurku, což je velmi bavilo.

Díky domácí přípravě nechyběla výstavka podzimních plodů a jejich ochutnávka.

Tato forma vyučování se všem hodně líbila.

fotogaleriePřipravila: p. uč. Marcela Maděrová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16