Logo základní školy Třebařov

PLACENÍ OBĚDŮ – INFORMACE PRO RODIČE


info-nah Na přání rodičů bude od září 2017 možné platit stravu přes internet trvalým příkazem.

Platba musí být poslána vždy měsíc dopředu (tj. na měsíc září musí být peníze poslány nejpozději 20. srpna). Trvalý příkaz budete zadávat vždy na stejnou částku -  je dána průměrově podle počtu dní v měsíci. Případné vrácení přeplatků se bude provádět dvakrát ročně zpět na Váš účet. Ukončení trvalého příkazu zadejte na květen – to proběhne poslední platba v daném školním roce.

 Platba v hotovosti bude i nadále možná u vedoucí školního stravování.

 Odhlašování stravy zůstává stejné – vždy do 11 h den předem na tel. číslo paní Kozákové – 603152635. První den nepřítomnosti má strávník nárok na odebrání stravy (od 11:00 do 11:25 h).

 Číslo účtu: 279413071/0300
variabilní symbol: rodné číslo dítěte bez lomítka


Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16