Logo základní školy Třebařov

Pexesiáda ve školní družině A


pexes-sda-2019-ilustr Ve středu 2. října se ve školní družině oddělení A uskutečnila soutěž v pexesu, které se zúčastnili prvňáčci a druháčci.Všechny děti dostaly za snahu bonbon, vítězky byly odměněny diplomem, barevnou propiskou a sladkostí.
Všem hráčům děkujeme za účast a vítězkám gratulujeme.

  1. MÍSTO – Daniela Brabcová
  2. MÍSTO – Ema Barvová
  3. MÍSTO – Kristýna Košárková

Připravila: Olga Knápková

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16