Logo základní školy Třebařov

PEXESIÁDA ŠD-A - 2018


sda-pexesiada-2018-ilustr Na začátku října se ve školní družině A uskutečnila Pexesiáda. Soutěže se zúčastnily děti z 1. a 2. třídy.

 

 

Všichni dostali za snahu bonbon, vítězky byly odměněny diplomem, gelovou tužkou a sladkostí.
Všem hráčům děkujeme za účast a vítězkám blahopřejeme.

  1. MÍSTO – Linda Kolomá
  2. MÍSTO – Pavla Novotná
  3. MÍSTO – Míša Kylarová

Připravila: Olga Knápková

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16