Logo základní školy Třebařov

Pexesiáda 2020 - ŠD-A


pexes-sda-2020-ilustr Ve středu 30. září se ve školní družině oddělení A konala Pexesiáda. Soutěže se zúčastnily všechny přítomné děti, … … takže konkurence byla opravdu velká. Nejlepší hráči postoupili do finále, ze kterého nakonec vzešli vítězové.

Na třetí příčce se umístila Aneta Dvorská, druhé místo obsadili Adam Babáček a Ema Barvová a první místo vybojoval Jakub Bazalka.

Vítězové byli odměněni diplomem a drobnými cenami.

Olga Knápková


Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16