Logo základní školy Třebařov

Oucmanice 2017 – IX. třída


oucman-9tr-2017-ilustr logo-projekt-2
 

„Komplexní řešení environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v ZŠ Třebařov“ 

 

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.03/03.0050 
Ve dnech 10. – 11. 4. 2017 jsme my, žáci  IX. třídy, absolvovali pobyt v Oucmanicích. V ekocentru Paleta na nás čekal program Kousky přírody.

Po počátečním ubytování a prozkoumání blízkého okolí jsme v pondělí odpoledne vyrazili na tříhodinový výšlap do nedalekého lesa. Tady jsme nejen poznávali krásy přírody, ale také se seznamovali s divokou květenou, kterou lze využít v léčitelství a při běžném vaření.  Navštívili jsme „prasečí lázně“, kde se daří divokým prasatům. Díky vlhkému klimatu je vhodným místem  i pro astmatiky. Při večerním programu s názvem „vlna“ jsme získávali informace např. o počátcích výroby vlny, poznali jsme kolovrátek, z vlny jsme si mohli vyrobit netradiční technikou náramek, …

oucman-9tr-2017-o1 Úterní dopoledne bylo zaměřeno na vodu. V první části „Živá a mrtvá voda“ jsme se převážně ve skupinách věnovali vodohospodářství (koloběh vody, vodní zdroje, šetření vodou, pravidla pro obec v době sucha,…). Poté jsme se přesunuli do venkovního prostoru ekocentra.  V „Rybníku“ deváťáci lovili, tedy spíše se snažili ulovit, nějaké drobné obyvatele vodní plochy. Počasí nebylo tento den zrovna ideální, a proto jsme se raději odebrali zpět do jídelny. Zde studium vodního života pokračovalo. Na závěr jsme vytvořili plakát, na němž byly zmapovány výsledky úterního „bádání“. Po dobrém obědě jsme vyrazili domů.

Akce byla pořádána v rámci udržitelnosti projektu Všemi smysly na přírodu.

Poděkování patří Obci Třebařov a SRPDŠ Třebařov za finanční příspěvek na tento ekopobyt.

 

Akce byla pořádána v rámci udržitelnosti projektu Všemi smysly na přírodu. 

fotogalerie

 

 

Připravila: třídní učitelka B.Šrolová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16