Logo základní školy Třebařov

Otevření sportovního hřiště - 2018


multi-hriste-2018-ilustr Ve čtvrtek 7. června dostali naši školáci velký dárek, který si již dlouho přáli. Splnilo se jim přání, mít své školní hřiště.

multi-hriste-2018-o1 Zástupce firmy JM Demicarr předal klíče od nově vybudovaného sportovního hřiště řediteli školy.

Díky finančním dotacím Ministerstva pro místní rozvoj v částce 1 260 449,– Kč a obce Třebařov v částce 540 192,– Kč se podařilo za tři měsíce vybudovat za budovou základní školy multifunkční hřiště pro malou kopanou, volejbal, házenou, tenis a florbal. Celkový rozměr hřiště je 32×16 m. Hřiště je lemováno novými sítěmi do výšky čtyř metrů.

Na vybudování hřiště se podíleli i žáci naší školy, při podávání žádosti o grant sami vytvářeli návrhy na jeho realizaci. Jejich představy a přání jsou tedy naplněny a oni mohou v hodinách tělesné výchovy a odpoledne ve školní družině rozvíjet své sportovní dovednosti a schopnosti.

fotogalerieMgr. Petr Šrol, ředitel školy

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16