Logo základní školy Třebařov

Otevření školy


info-nah Dle metodického pokynu vydaného MŠMT:
1)      bude od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku pro účely přípravy na příjímací zkoušky na střední školy

2)      bude od 25. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně (účast žáků není povinná, záleží na rozhodnutí zákonných zástupců a doložení čestného prohlášení)

-          výuka bude probíhat každý den od 8.20 hod. do 11.50 hod.
-          žákům bude umožněn vstup do školy od 8.00 hod., (ranní družina nebude)
-          do budovy smí pouze žáci (bez jakéhokoliv doprovodu)
-          žáci musí mít s sebou každý den minimálně 2 čisté roušky a sáček na jejich ukládání (bez roušek nebude umožněna jejich  přítomnost v budově školy)
-          žáci musí dodržovat zvýšené hygienické požadavky – častější umývání a dezinfekce rukou, dodržování odstupů min. 1,5 m, používání roušek, respektování zadaných pravidel (jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny)
-          žák musí nastoupit 25. 5. 2020, pozdější nástup nebude umožněn
-          Po výuce mohou žáci pokračovat v odpoledních vzdělávacích aktivitách (nejedná se o školní družinu, tato aktivita není zpoplatněna): 1. – 3. ročník do 15. 00 hod.,
4. a 5. ročník do 14. 00 hod.

  

Bližší informace a čestné prohlášení Vám budou zaslány e-mailem.

 

Mgr. Petr Šrol, ředitel školy

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16