Logo základní školy Třebařov

Otevření MŠ od 12.4.2021


Vážení rodiče,

od pondělí 12.4.2021 dochází k otevření MŠ pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání (předškolní děti).

Děti budou 2× týdně testovány a nejsou povinny nosit roušky nebo respirátory. Při příchodu do MŠ je potřebný doprovod dítěte zákonným zástupcem, který provede asistenci dítěti při samotestování.

Upřesnění informací k návratu dětí do MŠ od 12.4.2021

Od pondělí 12.4.2021 dochází k otevření MŠ pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání (předškolní děti, které 1.9.2021 nastupují do základní školy).

1. Testování dětí,

-        testování bude probíhat 2× týdně v pondělí a ve čtvrtek bezprostředně po příchodu do mateřské školy, neinvazivními antigenními testy – stěr z přední části nosu,

-        odběry si děti provádí samostatně pod dozorem, při asistenci třetí osoby – zákonného zástupce dítěte,

-        testování se neprovádí u dětí, které prodělaly COVID – 19 v předchozích 90 dnech, a doloží potvrzení od lékaře, nebo lékařskou zprávu, zprávu z laboratoře v listinné, nebo elektronické podobě,

-        dítě, zákonný zástupce nemůže být nucen k účasti na testování, důsledkem neúčasti je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání v mateřské škole

V případě pozitivního AG testu u dítěte:

-        prováděného v pondělí jde pozitivně testované dítě domů, zbytek třídy pokračuje v prezenčním vzdělávání, toto dítě podstoupí RT-PCR test. V případě pozitivity jde dítě do izolace, v případě negativity se testované dítě vrací do prezenčního vzdělávání,

-        prováděného ve čtvrtek jde celá třída domů a čeká se na potvrzující RT-PCR test pozitivně testovaného dítěte. V případě pozitivity je celé třídě nařízena karanténa KHS, v případě negativity jde celá třída zpět do MŠ

 2.      Stravování,

-        Děti jsou dle tel. domluvy automaticky přihlášeny ke stravování. Je třeba neprodleně zaplatit stravné

 

3. Škola pro zaměstnance vybraných profesí,

-        Dětem IZS je mimořádným opatřením MZd povolena přítomnost ve vzdělávání, i když jsou mladšího věku

 

Vystrčilová Jana

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16