Logo základní školy Třebařov

Oslava 100. výročí založení Československa


100-let-csr-2018-ilustr ZŠ a MŠ Třebařov připravila společně s kulturní komisí obce Třebařov na pátek 26. 10. 2018 kulturně – sportovní akci. Letos je to totiž přesně 100 let, co vznikla Československá republika.

Pro naše dějiny byl rok 1918 zlomový, kdy jsme se konečně osamostatnili a vydali se na dlouhou cestu, která byla, bohužel, ne vždy přímá, bez překážek a obtíží. Takzvané „osmičkové roky“ (1918, 1938, 1948, 1968) patřily neodmyslitelně k výrazným milníkům naší historie. Rok 2018 se pomalu chýlí ke svému konci a zatím to vypadá, že letošní osmička nepřinese nic tak zásadního, co by výrazně ovlivnilo další vývoj naší země.

100-let-csr-2018-o1 Součástí páteční oslavy bylo nejprve zasazení „Stromu republiky“ – lípy, coby národního stromu. Samotného aktu se ujal pan starosta Josef Švichký a pan ředitel školy Petr Šrol. Asistoval jim také Tomáš Doležal, zástupce dětí a zároveň deváťák, který se spolu se svými spolužáky podílel na vykopání jámy pro usazení lípy. Na závěr této části zazpívali zástupci dětí I. i II. stupně oblíbenou píseň prezidenta T. G. Masaryka Ach synku, synku.
Poté už se přítomní zapojili do sportovní aktivity, jejímž cílem bylo společně zdolat (během nebo pěší chůzí) 100 kilometrů. Jako první vyrazily na vytyčenou trať děti ze školní družiny a potom už se postupně přidávali další a další. A nakonec se podařilo. Našeho cíle bylo dosaženo a dokonce i o nějaký kilometr jsme ho překročili. Nejdelší trasu se podařilo uběhnout sedmákovi Filipu Lušovjanovi.

Nejmladšími účastníky byly 2letá Michaelka Udvarosová a 3letá Josefínka Hošková. K nejstarším seniorům patřila 76letá paní Hana Práčková a 72letý pan František Rotter. Tito „nej“ byli odměněni dárkovými taškami a všichni zúčastnění obdrželi drobnou pozornost v podobě reflexního náramku s logem výročí. Kdo chtěl, mohl si také vyzkoušet poskládat puzzle a jiné skládačky s motivy státních symbolů a prohlédnout si výstavu na téma 100 let ČSR.

Chtěla bych poděkovat všem za pomoc při realizaci akce, ale zejména těm, kteří přijali pozvání a přišli společně s námi netradičně oslavit toto krásné výročí naší republiky.

fotogalerieZa organizátory: B. Šrolová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16