Logo základní školy Třebařov

Preventivní programy v 2., 3., 6. a 7. třídě


prevent-progr-2367tr-2017-ilustr V pátek 5. května se uskutečnily tříhodinové preventivní programy pod vedením pracovníků PPP Ústí nad Orlicí. Pro žáky z prvního stupně byl připraven program s názvem Stonožka, jehož cílem bylo posílení vrstevnických vztahů, předcházení vzniku šikany a agrese.

Děti si prostřednictvím her a zábavných úkolů procvičily práci ve skupině a vzájemnou spolupráci.
 
Program s názvem Ne návykovým látkám byl určen žákům ze 7. třídy, který byl zaměřen na prevenci závislostního chování – alkoholové a nealkoholové látky. Pro šesťáky byl připraven program Krok za krokem orientovaný na prevenci rizikového chování v třídním kolektivu.
 
 Mgr. Marta Přidalová


Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16