Logo základní školy Třebařov

Organizace prvního týdne školního roku 2020/2021


sr-2020-2021-ilustr Úterý 1. 9. 2020
• Začátek vyučování v 8.20 hod., děti z první třídy – sraz před budovou školy
• Konec vyučování v 9.30 hod.
• Odjezd autobusu do Starého Města a Rychnova na Moravě v 9.45 hod.
• Tento den není školní družina
Děti nemusí mít přezůvky.


Středa 2. 9. 2020
• Třídnické práce
• Konec vyučování v 11.50 hod.
• Tento den již funguje školní družina.

Čtvrtek 3. 9. 2020
• V případě hezkého počasí běh „Kolik škole let, tolik kilometrů vpřed“ – děti si vezmou sportovní oblečení a obuv
• Vyučování dle rozvrhu, odpadá odpolední vyučování.
Aktuální rozvrhy budou uvedeny na webových stránkách školy.
Od pátku 4. 9. 2020 je vyučování dle rozvrhu.

Školní družina :
Provoz školní družiny:
• ranní 6.30 – 8.00 hod. (bude v horní družině, p. vychovatelka Olga Knápková)
• odpolední 11.50 – 16.00
• Pro přihlášení do ŠD je nutné přinést vyplněnou přihlášku.
Personální obsazení ŠD:
• oddělení A – Olga Knápková, Dis. (tel. 739 288 574)
• oddělení B – pondělí, středa, pátek: Bc. Lucie Dušková (tel. 739 229 504)
úterý, čtvrtek: Olga Leinveberová (tel. 734 376 870)
Po dobu nemoci O. Leinveberové bude zastupovat v ŠD Zdena Součková.
Rodiče budou mít omezený vstup do budovy školy, na děti budou čekat před školou.

Ve škole budou platit zvýšená hygienická a protiepidemická opatření. Současná situace nevyžaduje, aby žáci nosili v budově školy roušky.
Pokud bude mít žák příznaky infekčního onemocnění, žádáme rodiče, aby ho neposílali do školy.

Připravila: Alena Kolomá

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16