Logo základní školy Třebařov

Organizace prvního týdne školního roku 2019/2020


info-nah První týden šk. roku 2019/2020. Pondělí 2. 9. 2019 – pátek 6. 9. 2019
Pondělí 2. 9. 2019
• Začátek vyučování v 8.20 hod., děti z první třídy – sraz před budovou školy
• Konec vyučování v 9.45 hod.
• Odjezd autobusu do Starého Města a Rychnova na Moravě v 10.00 hod.
• Tento den není školní družina

Úterý 3. 9. 2019
• Třídnické práce
• V případě hezkého počasí běh „Kolik škole let, tolik kilometrů vpřed“ – děti si vezmou sportovní oblečení a obuv
• Konec vyučování: I. stupeň v 11.50 hod., II. stupeň v 12.45 hod.
• Školní družina: ranní 6.00 – 8.00 hod., odpolední 11.50 – 16.30 (pro přihlášení do ŠD je nutné přinést vyplněnou přihlášku)

Středa 4. 9. 2019 – pátek 6. 9. 2019
• Vyučování dle rozvrhu, odpadá odpolední vyučování
• Aktuální rozvrhy jsou uvedeny na webových stránkách školy
 
Připravila: Marta Přidalová
Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16