Logo základní školy Třebařov

OKRESNÍ KOLO DSMC - 2018


dsmc-sy-2018-ilustr Ve středu 16. května se naši vítězové oblastního kola v obou kategoriích zúčastnili okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů ve Svitavách.

Soutěžní družstva – 1. kategorie – ve složení Ondřej Šrol, Pavel Pospíšil, Tereza Seidlová, Vendula Dušková a 2. kategorie – ve složení Ondřej Chlup, Štěpán Krmela, Radka Zouharová, Veronika Hutirová – se potýkala s těmito disciplínami: pravidla provozu na pozemních komunikacích (test), jízda podle pravidel na dětském dopravním hřišti, zásady poskytování první pomoci, jízda zručnosti na kole a práce s mapou.

Na dopravním hřišti se rozsvítily semafory a spolu s větším počtem dopravních značek tak komplikovaly jízdu ke stanovištím. Některé překážky se při jízdě zručnosti zdály být těžké až nepřekonatelné. Náročné byly i dopravní testy vyplňované na tabletech. Pracovat s mapou i poskytovat první pomoc každý z našeho týmu hravě zvládl.
A jak jsme dopadli? Velký úspěch!

Skupina 1. kategorie se umístila na skvělém 2. místě z celkového počtu osmi družstev.
V konkurenci devíti družstev zazářili také žáci 2. kategorie a obsadili nádherné 2. místo. Zvláštní cenu si zasloužil Ondřej Chlup, který byl ve své kategorii mezi žáky nejlepší.

Gratulujeme a děkujeme všem soutěžícím za vzornou reprezentaci naší školy.


Připravila: Mgr. M. Maděrová


Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16